Відділ соціальної філософії
Завідувач відділу
Єрмоленко Анатолій Миколайович - доктор філософських наук

кімн. 303, 316-317;
тел. (044) 279-27-98
Відділ соціальної філософії досліджує проблеми соціальної філософії та філософії історії. Співробітники відділу розробляють проблематику соціальних наук із урахуванням головних тенденцій сучасної світової соціальної філософії, зокрема ціннісно-нормативні чинники обґрунтування соціальних теорій та реґулювання суспільних відносин. Окрім дослідження методологічних проблем та парадигмальних змін у соціальних теоріях співробітники відділу працюють також над проблематикою практичної філософії, соціальної етики, перекладають і готують до друку праці зарубіжних представників сучасної соціальної та практичної філософій.
Співробітники відділу

Директор Інституту філософії, завідувач відділу соціальної філософії, доктор філософських наук

Старший науковий співробітник, кандидат філософських наук

Старший науковий співробітник, кандидат філософських наук

Старший науковий співробітник, кандидат філософських наук

Старший науковий співробітник, кандидат філософських наук

Науковий співробітник, кандидат філософських наук

Старший науковий співробітник, Заступник головного редактора часопису «Філософська думка», кандидат філософських наук

Провідний інженер

Науковий співробітник, кандидат філософських наук

Науковий співробітник, кандидат філософських наук

Провідний інженер

Контакти

Адреса Інституту філософії імені Г.С.Сковороди НАН України: 01001, Київ, Трьохсвятительська, 4,
(Adress in english: 4, Tryokhsviatitelska str., Kyiv 01001, Ukraine)

Тел.: (044)278-06-05 (приймальна директора)
Факс: (044)278-63-66

E-mail: if-ukr@i.ua