Відділ соціальної філософії
Завідувач відділу
Єрмоленко Анатолій Миколайович - доктор філософських наук

кімн. 303, 316-317;
тел. (044) 279-27-98
Проблемне поле досліджень відділу
Відділ соціальної філософії досліджує проблеми соціальної філософії та філософії історії. Співробітники відділу розробляють проблематику соціальних наук із урахуванням головних тенденцій сучасної світової соціальної філософії, зокрема ціннісно-нормативні чинники обґрунтування соціальних теорій та реґулювання суспільних відносин. Окрім дослідження методологічних проблем та парадигмальних змін у соціальних теоріях співробітники відділу працюють також над проблематикою практичної філософії, соціальної етики, перекладають і готують до друку праці зарубіжних представників сучасної соціальної та практичної філософій.
Науково-дослідні теми відділу
 • Протягом останнього десятиріччя співробітники відділу виконували такі планові теми:
 • “Громадянське суспільство і правова держава в Україні: проблеми та перспективи становлення” (Керівник М.М.Мокляк)
 • “Етнонаціональні сенси перехідної доби” (Керівник Б.В.Попов).
 • “Ціннісні та інституційні форми соціальної інтеґрації” (Керівник А.М. Єрмоленко).
 • “Ціннісно-нормативне обґрунтування соціальних теорій” (Керівник А.М.Єрмоленко).
 • “Соціальна відповідальність як ціннісно-нормативна вимога інституціалізації сучасного суспільства” (Керівник А.М.Єрмоленко).
 • “Соціально-філософські проблеми консолідації українського суспільства в умовах модернізації” (керівник А.М.Єрмоленко).
 • “Соціально-філософські проблеми модернізації українського суспільства з перспективи європейських цінностей” (керівник А.М.Єрмоленко).
 • Тема: “ Соціально-філософські проблеми консолідації українського суспільства в процесі модернізації у межах програми: «Політико-правові, соціокультурні та цивілізаційні основи модернізації держави і суспільства в Україні» (Керівн. - д.філос.н. Єрмоленко А.М., III кв.2009 - II кв.2012 рр., Відомч. план).
 • Тема: «Соціально-філософські проблеми консолідації українського суспільства в процесі модернізації» у межах програми: «Політико-правові, соціокультурні та цивілізаційні основи модернізації держави і суспільства в Україні» (Керівн. д.філос.н. Єрмоленко А.М., I кв.2012 – IV кв.2014 рр.).
 • Тема: «Соціально-філософські проблеми модернізації українського суспільства з перспективи європейських цінностей» у межах програми: «Політико-правові, соціокультурні та цивілізаційні основи модернізації держави і суспільства в Україні» (Керівн. д.філос.н. Єрмоленко А.М., I кв.2015 – IV кв.2016 рр.).
 • Тема: «Інтелектуальний потенціал дискурсу в розвитку деліберативної демократії в українському суспільстві»: «Розвиток інтелектуального потенціалу – стратегія забезпечення майбутнього України» (Керівн. д.філос.н. Єрмоленко А.М., I кв.2017 – IV кв.2019 рр.).
Публікації співробітників відділу останніх років

Монографії відділу за 2017 – 2019 рр.

– Єрмоленко А.М. Соціальна етика та екологія. Гідність людини - шанування природи : монографія / Анатолій Єрмоленко ; НАН України, Ін-т філософії ім. Г. С. Сковороди. - К. : Лібра, 2010. - 408 с. - (VG - Vernunft und Gesellschaft = Розум і Суспільство).

– Ціннісно-нормативне обґрунтування соціальних теорій/ [А. Єрмоленко та ін. ; відп. ред. Єрмоленко А.] ; Нац. акад. наук України, Ін-т філос. ім. Г. С. Сковороди. - К. : Наукова думка, 2013. - 455 с. - (Проект "Наукова книга").

– Діалог як шлях до порозуміння. Монографія / М.В. Попович, А.М. Єрмоленко, В.А. Малахов, Г.П. Ковадло. – К., 2017. – 152 с.

– Соціальна відповідальність як основна цінність інституціалізації сучасного суспільства / [Єрмоленко А. та ін. ; відп. ред. Єрмоленко А.] ; НАН України, Ін-т філософії ім. Г. С. Сковороди. - Київ : Наукова думка, 2016. - 302, [1] с. - (Проект "Наукова книга").

 • Позапланова тематика:
 • “Ціннісні орієнтації моделей соціально-економічного розвитку України” в межах проекту „Проблеми і перспективи соціально-економічного та політико-правового розвитку України”(керівник теми А.М. Єрмоленко, виконавці: В.О. Нечипоренко, В.В.Шамрай);
 • “Трансформація соціальних інститутів та процедурні форми їх леґітимації” (керівник проекту А.М.Єрмоленко, виконавці: В.О.Нечипоренко,В.В. Шамрай).
 • Співробітники відділу соціальної філософії здійснюють наукове керівництво і консультування кандидатських та докторських дисертацій зі спеціальності 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії, викладають у ВНЗ м. Києва, активно співпрацюють із видавництвами та науковими часописами (Філософська думка, Практична філософія, Мультиверсум, Sententiae, Український гуманітарний огляд, Наука і суспільство, Totallogy, Journal of Ukrainian studies (Канада)), зарубіжними науковими установами (Вільний Університет Берліна; Центр Ганса Йонаса (ФРН); Міжнародний Філософський центр Карла-Отто Апеля (Козенса, Італія); Європейський Гуманітарний Університет (Вільнюс), Рада з досліджень цінностей та філософії (Вашинґтон); Школа аналізу та вирішення конфліктів при Університеті Джорджа Мейсона (Арлінґтон, США), беруть участь у всеукраїнських та міжнародних наукових конференціях
 • . Відділ соціальної філософії реґулярно проводить теоретичні семінари, присвячені проблемам соціальної філософії та соціальної теорії.
Співробітники відділу

Директор Інституту філософії, завідувач відділу соціальної філософії, доктор філософських наук

Старший науковий співробітник, кандидат філософських наук

Старший науковий співробітник, кандидат філософських наук

Старший науковий співробітник, кандидат філософських наук

Старший науковий співробітник, кандидат філософських наук

Науковий співробітник, кандидат філософських наук

Старший науковий співробітник, Заступник головного редактора часопису «Філософська думка», кандидат філософських наук

Провідний інженер

Науковий співробітник, кандидат філософських наук

Науковий співробітник, кандидат філософських наук

Провідний інженер

Контакти

Адреса Інституту філософії імені Г.С.Сковороди НАН України: 01001, Київ, Трьохсвятительська, 4,
(Adress in english: 4, Tryokhsviatitelska str., Kyiv 01001, Ukraine)

Тел.: (044)278-06-05 (приймальна директора)
Факс: (044)278-63-66

E-mail: if-ukr@i.ua