Віталій Олександрович Нечипоренко
Старший науковий співробітник,
кандидат філософських наук
Біографія
кандидат філософських наук, старший науковий співробітник відділу соціальної філософії Інституту філософії імені Г.С.Сковороди НАН України.Закінчив філософський факультет Київського університету ім.Т.Г.Шевченка (1994), аспірантуру Центру гуманітарної освіти НАН України (1997). Брав участь в роботі Міжнародної філософської школи (м.Київ) (1999; 2001); Викладав низку курсів в університетах (НАУ, КНЛУ, КНУКіМ). Дослідження в царині соціальної філософії, філософії права та політичної філософії.

Заступник головного редактора часопису «Філософська думка»
Публікації/Наукова діяльність
Автор понад 20 публікацій, серед яких: підручник, 3 колективних монографії.
Основи практичної філософії. Підручник; [за ред. А.М.Лоя ] / Віталій Нечипоренко у співавторстві – К.: ВПЦ «Київський університет», 2011.
Нечипоренко В.О. Ціннісно-нормативне обґрунтування соціальних теорій. – К.: Наукова думка, 2013 (співавтор).
Соціальна відповідальність як основна цінність інституціалізації сучасного суспільства /Віталій Нечипоренко у співавторстві. – К.: Наукова думка, 2015.
Нечипоренко В.О. До визначення поняття правової держави // Філософія, культура, світосприйняття. – К.: ЦГО НАНУ, 1998. – С.70-80.
Нечипоренко В.О. Роль філософії права в становленні правової держави // Соціокультурні чинники розвитку інтелектуального потенціалу українського суспільства і молодь: Наук. праці та мат. конф. Вип.1 / Редкол.: .Андрущенко та ін. – К.: Т-во “Знання”, 2001. – С.413-419.
Нечипоренко В.О. Легітимність // Філософський енциклопедичний словник за ред. акад..В.І.Шинкарука. – К.Абрис, 2002. – С.325.
Нечипоренко В.О. Свобода совісті – явище духовної культури // Релігієзнавство: Навч.посібн. /Л.Г.Дротянко, О.А.Матюхіна, Н.В.Іщук та інш. – К.: Книжкове вид-во НАУ, 2005. – С.79-87.
Контакти

Адреса Інституту філософії імені Г.С.Сковороди НАН України: 01001, Київ, Трьохсвятительська, 4,
(Adress in english: 4, Tryokhsviatitelska str., Kyiv 01001, Ukraine)

Тел.: (044)278-06-05 (приймальна директора)
Факс: (044)278-63-66

E-mail: if-ukr@i.ua