Аспірантура
Нормативно-правова база
1
Положення про освітньо-наукову програму з підготовки докторів філософії
2
Положення про приймальну комісію
3
Положення про апеляційну комісію
4
Положення про робочу програму навчальної дисципліни
Контакти

Адреса Інституту філософії імені Г.С.Сковороди НАН України: 01001, Київ, Трьохсвятительська, 4,
(Adress in english: 4, Tryokhsviatitelska str., Kyiv 01001, Ukraine)

Тел.: (044)278-06-05 (приймальна директора)
Факс: (044)278-63-66

E-mail: if-ukr@i.ua