Відділення релігієзнавства
Завідувач відділу
Саган Олександр Назарович - доктор філософських наук, професор

кімн. 323;
тел.(044) 279-04-18
  • наукова розробка фундаментальних і прикладних проблем релігієзнавства;
  • вивчення релігійних процесів в Україні і підготовка на основі цих досліджень наукових праць, а також відповідних науково-аналітичних та експертних документів;
  • підготовка нових наукових, науково-популярних, довідникових видань та підручників, наукове редагування і видання творів видатних релігієзнавців та богословів тощо.
Співробітники відділу

Завідувач відділенням релігієзнавства, доктор філософських наук, професор

Головний науковий співробітник, доктор філософських наук, професор

Провідний науковий співробітник, доктор філософських наук, професор

Провідний науковий співробітник, доктор філософських наук, професор

Провідний науковий співробітник, доктор філософських наук

Старший науковий співробітник, кандидат філософських наук, доцент

Старший науковий співробітник, кандидат філософських наук

старший науковий співробітник, кандидат філософських наук

Старший науковий співробітник, доктор філософських наук, доцент

Старший науковий співробітник, доктор філософських наук, професор

Старший науковий співробітник, кандидат філософських наук

Старший науковий співробітник, кандидат філософських наук

Старший науковий співробітник, кандидат історичних наук

Молодший науковий співробітник, кандидат філософських наук

Контакти

Адреса Інституту філософії імені Г.С.Сковороди НАН України: 01001, Київ, Трьохсвятительська, 4,
(Adress in english: 4, Tryokhsviatitelska str., Kyiv 01001, Ukraine)

Тел.: (044)278-06-05 (приймальна директора)
Факс: (044)278-63-66

E-mail: if-ukr@i.ua