НА ГОЛОВНУ  |  НОВИНИ  |  ПРО ІНСТИТУТ  |  НДР  |  ПУБЛІКАЦІЇ  |  КОНФЕРЕНЦІЇ  |  КОНТАКТИ  |  КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ
conf_1 КОНФЕРЕНЦІЇ


 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАПЛАНОВАНІ НА 2012 РІК ЗАХОДИ:

Назва

Дата проведення

Місце проведення

Кількість учасників

Перелік співорганізаторів

Посилання на веб-сайт інституту або конференції

Міжнародний методологічний семінар «Суфізм: ідеї, практики, інститути. Традиції і сьогодення» (Международній методологический семинар «Суфизм: идеи, практики, институты. Традиции и современность». International methodological seminar “Sufism: Ideas, Practices, and Institutes. Traditions and Present»

30 квітня 2012

м. Київ, Інститут філософії імені Г.С. Сковороди НАН України

20

Інститут філософської освіти і науки НПУ ім. М. Драгоманова, Центр академічного ісламознавства Молодіжної асоціації релігієзнавців

http://www.filosof.com.ua/news.htm

Специфіка та фундаментальні виміри сучасного філософсько-антропологічного знання» («Cпецифика и фундаментальные измерения современного философско-антропологического знания»; «Specific and fundamental dimensions of contemporary philosophical and anthropological knowledge»).

5 жовтня 2012 р.

м. Київ, Інститут філософії імені Г.С. Сковороди НАН України

60

 

http://www.filosof.com.ua/news.htm

1. Міжнародний круглий стіл «Соціалізм і демократія в Європі XXI сторіччя». Запрошений доповідач : Марк-Олів’є Падіс (аналітичний центр «Терра нова» (Terra Nova), Париж) – «Проблеми і перспективи лівої ідеології в сучасній Франції».

International workshop: “Socialism and Democracy in XXI century”. Invited Speaker Marc-Oliver Padis (thinktank “Terra Nova”, Paris): “Problems and Perspectives of Left Ideology in France”.
(Організатор – Інститут філософії імені Г. С. Сковороди НАН України)

15 березня 2012р.

Інститут філософії імені Г. С. Сковороди НАН України

 

За участю науковців з України, Франції та Росії.

http://www.filosof.com.ua/news.htm

2. Міжнародний круглий стіл «Неурядові організації та демократія». Запрошений доповідач : Тьєрі Пеш (Політичний аналітик. Шеф-редактор Веб-порталу «Економічні альтернативи») – «Неурядові організації, політика та ринок».

International workshop: “NGO and Democracy”. Invited Speaker: Thiery Peche (Editor-in-chief of web-portal “Economical Alternatives”): “NGO, politics and market”.

(Організатор – Інститут філософії імені Г. С. Сковороди НАН України)

16 травня 2012 р.

Інститут філософії імені Г. С. Сковороди НАН України

 

За участю наукоців з України, Франції та Росії.

http://www.filosof.com.ua/news.htm

Міжнародна конференція «Політика, ідентичність, нація (політична філософія Венсана Декомба)». Конференція присвячена аналізу засадничих питань феномену політики, національної ідентичності та націоналізму в працях Венсана Декомба.

International conference “Political philosophy of Vincent Descombes”. The conference discuses basic qvestions of the phenomenon of politics, national identity and nationalism in the works of the leading french philosopher Vincent Descombes.

(Організатор – Інститут філософії імені Г. С. Сковороди НАН України)

26 жовтня 2012 р.

Інститут філософії імені Г. С. Сковороди НАН України

 

За участю наукоців з України, Франції та Росії.

http://www.filosof.com.ua/news.htm

Семінар дослідників східної філософії сектору східної філософії відділу історії зарубіжної філософії
Семинар исследователей восточной философии сектора восточной философии отдела истории зарубежной философии
Seminar of researchers of eastern philosophy of the sector of eastern philosophy of the department of history of foreign philosophy

Щомісяця

Інститут філософії

15

 

http://www.filosof.com.ua/news.htm

Семінар: “Проблеми філософії та етики діалогу”
Семинар: «Проблемы философии и этики диалога»
Seminar:
 “The Problems of Philosophy and Ethics of dialogue”

Щомісяця

 

15

 

http://www.filosof.com.ua/news.htm

Методологічний семінар: “Філософія. Екзистенція. Комунікація” “Философия. Экзистенция. Комуникация ” Methodological seminar: “Philosophy. Existentialia. Communication.

Кожна друга пятниця місяця

 

15

 

http://www.filosof.com.ua/news.htmFil_rel

Відділення релігієзнавства Інституту філософії імені Г.С.Сковороди НАН УкраїниУкраїнська асоціація релігієзнавцівКафедра філософії Прикарпатського Національного університету ім.В.Стефаника

Третій Круглий стіл із філософії релігії.

24 квітня 2012 р.  (вівторок)

м. Київ, вул. Трьохсвятительська 4, к. 410

Сучасні підходи у філософії релігії як стратегії
осмислення предмету чи способи розкриття
інтерпретативного потенціалу міркувань про нього.

11.00. Початок. 

(Регламент:   виступ до 15 хв. ).

Вступна частина.

Філософія релігії з різних фахово-методологічних настанов

Филипович Людмила Олександрівна (д.філос.н., професор, зав.відділом історії релігії та практичного релігієзнавства Відділення релігієзнавства Інституту філософії імені Г.С.Сковороди НАН України, м. Київ): “Виклики сучасності та очікування майбутнього як життєвий простір філософії релігії”

Кузнєцов Володимир Іванович (д.філос.н., професор, головний науковий працівник відділу логіки та методології науки Інституту філософії  ім. Г.С.Сковороди НАН України, м.Київ) : “Філософія науки і філософія релігії” 

Ларіонова Вікторія Костянтинівна (д.філос.н., професор, зав.кафедри філософії Прикарпатського Національного педагогічного університету ім. В.Стефаника, м.Івано-Франківськ): “Надвагомість навчальної дисципліни «Філософія релігії» у формуванні інтелектуальної культури сучасної України”

Сарапін Олександр Васильович  (к.філос.н., доцент кафедри релігієзнавства КНУ імені Т.Шевченка, м.Київ):  ”Пропозиції стосовно конструктивного вивчення філософії релігії і презентація одного з можливих її проектів”

12.00.  Обговорення під каву.

12.15. Продовження Круглого столу.  Частина І.

 Сучасна філософія релігії в її значимості для релігії

Черенков Михайло (д.філос.н., професор кафедри культурології Інституту філософської освіти і науки Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, м.Київ): “Философия религии между теологией и философией: движение «между» и «сквозь»” (російською мовою)

Яроцький Петро Лаврентійович (д.філос.н., професор, провідний науковий співробітник Відділення релігієзнавства Інституту філософії імені Г.С.Сковороди НАН України, м.Київ): “Сучасне осмислення сутності й функціональності філософії Магістеріумом Католицької Церкви”

Кирюшко Микола Іванович (к. філос. н., провідний науковий співробітник Інституту політичних і етнонаціональних досліджень імені І.Ф. Кураса НАН України, президент Українського центру ісламознавства, м.Київ): “Філософія релігії і філософія в релігії (на прикладі ісламу)” 

Чорноморець Юрій Павлович (д.філос.н., професор кафедри філософії та політології Національного Університету ДПС України, м.Київ): “Майбутнє філософії релігії в її концептуалізуючій функціональності для релігії”

Добко Тарас (доцент кафедри філософії, перший проректор УКУ, м.Львів): “Бог феноменологів” як відповідь на Паскалівську дилему “Бога філософів чи Бога Авраама, Ісаака та Якова”

14.00- 14.30. Перерва на каву та обговорення.

14.30.  Продовження Круглого столу.  Частина ІІ.

 Конкретні підходи та методології у сучасній філософії релігії (диференціація за проблематикою)

Бабій Михайло Юхимович (к.філос.н., провідний науковий співробітник  Відділення релігієзнавства Інституту філософії імені Г.С.Сковороди НАН України, м.Київ): “Функціональність релігії в площині предметного поля філософського релігієзнавства: методологічні підходи та сутність “

Гаврилюк Тетяна Вікторівна (к.філос.н., докторант філософського факультету КНУ імені Т. Шевченка, м.Київ):  ”Гносеологічні можливості основних методологічних підходів до вивчення релігій

Волошин Володимир Вікторович (к. філос. н., доцент; докторант кафедри філософії Донецького національногоуніверситету, м. Донецьк): “Епістемологічна складова філософії релігії”

Остащук Іван Богданович (к. філологічних н, доцент, докторант кафедри релігієзнавства Київського національного університету імені Тараса Шевченка, м.Київ): “Мова релігії vs релігійна мова: методологічний дискурс філософії релігії”

Новікова Катерина (Інститут релігієзнавства Яґеллонського університету в Кракові, Польща): “Шлях via negationis у філософії релігії” 

Титаренко Віта Володимирівна (к.філос.н., доцент; докторант Відділення релігієзнавства Інституту філософії імені Г.С.Сковороди НАН України, м.Київ):  ”Практика дискурс-аналізу в релігійних концепціях майбутнього”

Стеценко Валерій Іванович (к.філос.н., доцент кафедри теорії та історії культури ЛНУ ім.Івана Франка, м.Львів), Колесник Ігор Миколайович (к.філос.н., асистент кафедри теорії та історії культури ЛНУ ім.Івана Франка, м.Львів): “Актуальні підходи для філософсько-релігієзнавчого осмислення буддизму в сучасній Україні”

Горкуша Оксана Василівна (к.філос.н., наук.співробітник Відділення релігієзнавства Інституту філософії імені Г.С.Сковороди  НАНУ ): “Філософія релігії як співосмислювання людських пошуків релігійних сенсів”

16.30. Обговорення під каву. Загальні питання (робота блогу, статті, наукова збірка за наслідками Круглих столів із філософії релігії, наступні плани).

 SUFI

Інститут філософії імені Г.С. Сковороди НАН України спільно з Інститутом філософської освіти і науки НПУ ім. М. Драгоманова та Центром академічного ісламознавства Молодіжної асоціації релігієзнавців 30 квітня 2012 року проводять міжнародний науково-методологічний семінар на тему:

"Суфізм: ідеї, практики, інститути. Традиції і сьогодення"

В роботі семінару візьмуть участь професор Олександр Книш (Мічиганський університет), провідні дослідники з України, Росії, Азербайджану.

Під час роботи семінару планується розглянути широке коло питань, зокрема:

 • Сучасні підходи до вивчення суфізму, шляхи розробки міждисциплінарної перспективи;
 • Історичні  традиції суфізму, локальні форми;
 • Ідейна спадщина суфізму;
 • Сучасні ідейні та інституційні трансформації суфізму: не-осуфізм, транслокальні та мережеві рухи;
 • Суфізм і політика: минуле і сьогодення
 • Суфізм і глобалізація: поширення суфізму в немусульманських країнах

До участі у роботі семінару запрошуються науковці, викладачі ВНЗ, аспіранти.

Регламент семінару:
Доповіді (до 20 хвили)
Повідомлення (до 10 хвили)
Загальна дискусія (45 хвилин)

Робочі мови: українська, російська, англійська

Семінар відбудеться у приміщенні Інституту філософії за адресою: Київ, вул. Трьохсвятительська 4 (метро "Хрещатик").
Для участі у семінарі просимо до 15-го березня надіслати заявку та тези доповіді (до 5000 знаків) на адресу: o.yarosh@gmail.com  У заявці вказати ПІБ, вчений ступінь, звання, місце роботи (навчання). Передбачається публікація тез доповідей учасників семінару.

Організаційний внесок у розмірі 100 грн. сплачується під час реєстрації.

Довідки за телефоном: 097 8915085

З повагою,
Голова оргкомітету
к.філос.н Ярош О.А.DNU

До уваги політологів, філософів, істориків, соціологів та представників педагогічних та інших соціальних дисциплін Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара пропонують вам здійснити апробацію своїх наукових досліджень
на Другій всеукраїнській науковій конференції

«ДОСЯГНЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНИХ НАУК В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ»

та отримати публікацію в збірнику матеріалів конференції.


Конференція відбудеться 28 КВІТНЯ 2012 р. в 1-му корпусі ДНУ імені Олеся Гончара  (м. Дніпропетровськ, пр. Гагаріна 72, к. 716).
 Можливою є як очна так і заочна участь в роботі конференції. Кожен з учасників отримає програму конференції та збірник матеріалів. Очні учасники отримають програму при реєстрації, а збірник матеріалів їм буде надісланий поштою, заочні учасники отримають і програму конференції, і збірник матеріалів поштою, за вказаними ними адресами для розсилки.

Основні напрямки роботи конференції:
1. Політичні науки в Україні та світі.
2. Зовнішня політика України та міжнародні відносини.
3. Філософія та культурологія.
4. Проблеми та перспективи історичної науки в Україні.
5. Соціологія та соціальна робота.
6. Державна служба в Україні та світі.
7. Педагогіка та сучасні методики викладання.
8. Сучасна освіта: методологія, теорія, практика.
9. Регіонознавство та краєзнавчі дослідження.
 
В рамках конференції передбачається робота секцій за вищевказаними напрямками, детальний перелік секцій буде сформовано за результатами розгляду заявок учасників.

Вимоги до публікацій:
Текст доповіді повинен бути в текстовому редакторі WORD (шрифт 14, Times New Roman, інтервал 1,5). Поля: верхнє - 20, нижнє - 20, ліве - 20, праве - 20. Сторінки не нумерувати. У правому верхньому кутку: прізвище і ініціали - заголовними буквами; науковий ступінь і вчене звання (якщо є в наявності), місце роботи або навчання, посада, місто. Назва – по центру, заголовними буквами. Далі – текст статті. Перелік літератури надається наприкінці статті у порядку згадування. Посилання наводяться у тексті у квадратних дужках.
Обсяг матеріалу представленого у такому вигляді, повинен бути від двох до п’яти сторінок.

Учасники конференції сплачують організаційний внесок, який складає – 100 грн.
Організаційний внесок включає організаційні витрати на проведення конференції, видання програми і збірки матеріалів конференції та вартість пересилання збірника.
Організаційний комітет бере на себе зобов’язання щодо пересилання збірки матеріалів конференції очним учасникам і збірника та програми - заочним.
Оргкомітет не забезпечує проживання та харчування учасників конференції. Вартість проїзду та проживання оплачуються учасниками самостійно.

Учасники конференції повинні до 27 квітня 2012 року відправити на адресу електронної пошти conferenceDNU@i.ua:
1)            заявку на участь у конференції (зразок додається),
2)            текст доповіді,
3)            відскановану електронну копію чека про переказ організаційного внеску.

Оплата здійснюється за наступними реквізитами:

Якщо оплата здійснюється через відділення чи термінал «Приватбанку», то достатньо наступної інформації:
Номер картки одержувача: 4405885017580496

Якщо оплата здійснюється через відділення будь-якого іншого банку, то потрібною є наступна інформація:
Одержувач: ПРИВАТБАНК
Найменування банку: ПРИВАТБАНК
Номер рахунку 29244825509100
МФО 305299
ОКПО 14360570

В призначенні платежу слід відмітити:
Сутність платежу: Організаційний внесок
Підстава платежу: Приватний переказ від ….. (П.І.Б.)
Одержувач: Пащенко Віктор Іванович
ІНН: 2806805857
Номер картки одержувача: 4405885017580496

ОРГКОМІТЕТ
З питань конференції звертатися до: Пащенко Віктора Івановича
 
e-mail: conferenceDNU@i.ua
Контактний телефон: 066-7041442

Зразок оформлення заявки для аспірантів та вчених
 
ЗАЯВКА
Прошу включити в програму та у збірник матеріалів конференції доповідь
Прізвище, ім'я, по батькові (повністю)
__________________________________________________
Науковий ступінь і вчене звання
__________________________________________________
Місце роботи
__________________________________________________
Поштова адреса, телефон (обов’язково)
__________________________________________________
Електронна адреса (обов’язково)
___________________________________________________
Секція наукової доповіді:
____________________________________________________
Тема наукової доповіді:
____________________________________________________
 Форма участі у конференції (необхідне підкреслити): Очна / Заочна

 

Зразок оформлення заявки для студентів
 
ЗАЯВКА
Прошу включити в програму та у збірник матеріалів конференції доповідь
Прізвище, ім'я, по батькові (повністю)
__________________________________________________
Науковий керівник (науковий ступінь, звання), прізвище, ім'я, по батькові (повністю)
__________________________________________________
Назва вищого навчального закладу
__________________________________________________
Назва факультету, спеціальності, курс
__________________________________________________
Поштова адреса, телефон (обов’язково)
__________________________________________________
Електронна адреса (обов’язково)
___________________________________________________
Секція наукової доповіді:
____________________________________________________
Тема наукової доповіді:
____________________________________________________

 Форма участі у конференції (необхідне підкреслити): Очна / Заочна

 

 


 ТОВАРИСТВО БУРЯТСЬКОЇ КУЛЬТУРИ
ІНСТИТУТ СХОДОЗНАВСТВА ІМ. А. Ю. КРИМСЬКОГО НАН УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ ФІЛОСОФІЇ ІМ. Г. С. СКОВОРОДИ НАН УКРАЇНИ
МУЗЕЙ МИСТЕЦТВ ІМ. БОГДАНА І ВАРВАРИ ХАНЕНКО

П’ЯТА МІЖНАРОДНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ
Цирендоржиєвські читання – 2012.
Тибетська цивілізація та кочові народи Євразії:
кроскультурні контакти

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі V Міжнародної наукової конференції «Тибетська цивілізація та кочові народи Євразії: кроскультурні контакти», присвяченій пам’яті Рабдана Димбриловича Цирендоржиєва (19.5.1923−15.4.1999) − засновника Товариства бурятської культури в Україні.
Конференція відбудеться 24-26 травня 2012 р.
Тематика Читань: історія, культура, релігія, філософія народів Центральної Азії (бурятів, калмиків, монголів, тибетців, тувинців).
Особливо вітаються статті з таких напрямків:

 • історія контактів народів Сибіру та Центральної Азії з українцями та Україною;
 • історія та сучасний стан діаспор народів Центральної Азії;
 • сакральна географія, паломництво народів Центральної Азії;
 • буддизм, шаманізм, бон;
 • рецепція й історія вивчення буддизму в світі.

Під час роботи конференції планується проведення круглих столів, зокрема на тему: «Курган як явище культури: євразійський контекст».
Також планується проведення презентацій наукових видань і перегляд наукових або ж науково-популярних фільмів.
Чекаємо на Ваші пропозиції.

Робочі мови Читань: українська, російська, англійська.
Науковий керівник конференції «Цирендоржиєвські читання – 2012» – старший науковий співробітник Інституту сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАН України, к. і. н. Олена Дмитрівна Огнєва.
Редакційна колегія Читань: к. філос. н., Ю. Ю. Завгородній, магістр історії Д. О. Луценко, к. і. н. О. Д. Огнєва, д. і. н. І. В. Отрощенко.

Наукові доповіді у вигляді збірника статей планується видати окремим томом на початок Читань.

У разі Вашої згоди взяти участь у роботі Читань, чекаємо на Вашу заявку (див. форму заявки) до 30 вересня 2011 р. за електронною адресою: tsyren2012@ukr.net, чи за поштовою: І. В. Отрощенко, к. 200, Інститут сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАН України, вул. Грушевського, 4, 01001 Київ, Україна.

До 15 грудня 2011 р. чекаємо на текст Вашої доповіді, оформлений у вигляді наукової статті (обсягом до 25000 знаків включно з примітками і списком літератури) українською мовою, для публікації у збірнику.
Текст подається в електронному вигляді в редакторе Word у форматі .rtf, шрифт Times New Roman, кеґль 14, відстань між рядками тексту статті – 1.5 інтервали, приміток, літератури і резюме – 1 інтервал, кегль приміток – 10.
У верхньому правому куті першої сторінки просимо вказати прізвище, ім’я, по-батькові автора і місто (у дужках).
Також просимо надіслати власне кольорове фото.
?З метою уніфікації при підготовці матеріалів Читань до друку, посилання на літературу у тексті статті подавати за абеткою таким чином: [Абаева 1992, 124].
Список літератури має бути доданий наприкінці статті під заголовком ЛІТЕРАТУРА (посередині рядку), назви цитованих праць слід подавати за зразком:

 • Абаева Л. Л. Культ гор и буддизм в Бурятии (эволюция верований и культов селенгинских бурят). – М.: Наука, 1992. – 142 с.
 • Лепехов С. Ю. Идеи шуньявады в коротких сутрах Праджняпарамиты. // Психологические аспекты буддизма. 2-е изд. – Новосибирск: Наука, 1991. – С. 90–104.
 • Xiaoyuan Liu. Reins of Liberation: An Entangled History of Mongolian Independence, Chinese Territoriality, and Great Power Hegemony, 19111950. – Stanford: Stanford University Press, 2006. – 506 р.
 • Raczka, Witt. Xinjiang and its Central Asian Borderlands // Central Asian Survey. – 1998. – Vol. 17, № 3. – Р. 373–407.

Статті зі списком літератури, в якому не вказані видавництво і номера (кількість) сторінок, не будуть прийматися до друку.

?Примітки подаються посторінково.
?Ілюстрації необхідно подавати в окремих файлах.
?До тексту додається резюме англійською та російською (для статей, написаних російською мовою – українською) мовами, кожне обсягом до 750 знаків.

Оргкомітет лишає за собою право відбору надісланих статей.

На жаль, Оргкомітет Оргкомітет поки не може забезпечити учасників Читань житлом і сплатити проїзд.
У випадку потреби ми можемо зарезервувати для Вас місце в одному з готелів Києва.
Учасники конференції під час реєстрації сплачують оргвнесок у сумі 150 грв.

P. S. Статті, надіслані пізніше 15 грудня 2011 р. і з порушенням правил оформлення, не будуть включені до збірника.
До збірника приймаються тексти статей, які раніше не друкувалися.

Оргкомітет розраховує на приїзд учасників
та їхній особистий виступ на конференції

ЗАЯВКА
на участь у V Міжнародній науковій конференції
Цирендоржиєвські читання – 2012.
Тибетська цивілізація та кочові народи Євразії: кроскультурні контакти

Прізвище, ім’я,
по-батькові

 

Місце роботи,
навчання

 

Вчений ступінь, звання

 

Посада, рік, курс навчання

 

Повна адреса наукового чи навчального закладу
(обов’язково індекс)

 

Ел. пошта

 

Контактний телефон, факс

 

Тема доповіді

 

Вказати, чи потрібне технічне обладнання, й яке саме

 

Вказати, чи потрібне офіційне запрошення

 

Вказати, чи потрібне поселення (і на який період)

 


 


 

 

ЗАХОДИ 2003 – 2007рр.

ЗАХОДИ 2008 – 2011рр.

      © 2003 Інститут Філософії НАН України. Всі права застережено.
розробка: Beleven Web Studio