НА ГОЛОВНУ  |  НОВИНИ  |  ПРО ІНСТИТУТ  |  НДР  |  ПУБЛІКАЦІЇ  |  КОНФЕРЕНЦІЇ  |  КОНТАКТИ  |  КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

Бібліотека

 


ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ МЕНТАЛЬНОСТІ

У книзі розглядаються загальні методологічні проблеми теорії ментальності й деякі аспекти історії та теорії української ментальності. Мета авторів – дослідити, як можна застосувати точні мметоди аналізу до такого нечіткого уявлення, як ментальність взагалі й українська національна ментальність зокрема. Дослідження здійснене на сучасних матеріалах гуманітарного й соціального циклу наук із врахуванням досягнень логіки і методології науки: пропонується певний синтез логічного, феноменологічного та семіотичного підходів. На основі розвинутих у книзі загальгих положень розглядаються деякі ключові моменти української національної ментальності.


Для науковців, викладачів та студентів вузів.

Рекомендовано до друку вченою радою
Інституту філософії ім. Г.С.Сковороди НАН України

Відповідальний редактор
академік НАН України М.В.ПОПОВИЧ

 

ЗМІСТ

Частина І

Теорія ментальності (М.Попович)

Теорія практики П.Бурдьє і проблема емпіризму в дослідженні культурних явищ (І.Кисляківська)

Теорія ментальностей з погляду онтології (Н.Вяткіна)

Колективність та етнічність (В.Навроцький)

Учаснісна теорія дії: інтенційність як причетність (А.Васильченко)

Логічні передумови аналізу явища ментальності: огляд основних проблем (Я.Кохан)

Логічні та метафізичні засади теорії поняття «український менталітет» (В.Омельянчик)

Логіко-онтологічні підстави фрагментарних пізнавальних практик у сучасній українській ментальності (О.Маєвський)

Нечіткі поняття та відношення між ними (В.Кузнєцов)

Когнітивні засади аналізу міжетнічного конфлікту (А.Ішмуратов)

Частина ІІ

Українська національна ментальність (М.Попович)

Архетипи української ментальності (С.Кримський)

До питання про українську ментальність та її витоки (Ю.Писаренко)

Духовність народу в українській історіософії ХІХ ст. та соціальній філософії кінця ХІХ — початку ХХ ст. (Л.Депенчук)

Демократична нація (В.Білодід)

Обриси ментальності та її суб’єкта (П.Йолон)

 

 

<<< Повернутись на попередню сторінку

 

 

     © 2003 Інститут Філософії НАН України. Всі права застережено.
розробка: Beleven Web Studio