НА ГОЛОВНУ  |  НОВИНИ  |  ПРО ІНСТИТУТ  |  НДР  |  ПУБЛІКАЦІЇ  |  КОНФЕРЕНЦІЇ  |  КОНТАКТИ  |  КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ
Заступник директора

ЄРМОЛЕНКО Анатолій Миколайович
заступник директора з наукової роботи Iнституту філософії імені Г.С.Сковороди НАН України, доктор філософських наук, професор
тел.: (380) 44 279 27 98
Електронна скринька: a_yermolenko@yahoo.de

Закінчив філософський факультет Київського державного університету імені Т.Г.Шевченка (1978), аспірантуру Інституту філософії АН України (1981). Стажування в Інституті філософії АН CРСР (1990-1991); запрошений дослідник: Вільний Університет Берліна (2004; 2009); Інститут філософських досліджень Ганновера  (2007); запрошений професор Європейського гуманітарного університету (Вільнюс, 2007, 2008); за сумісництвом: професор кафедри філософії та релігієзнавства  Національного ун-ту «Києво-Могилянська академія»;  професор Науково-консультаційного центру Академії аграрних наук України.
Керівник проекту серії видань перекладів праць сучасних німецьких філософів «Vernunft und Gesellschaft», зокрема переклади праць К.-О.Апеля, Д.Бьолера, Ю.Габермаса, В.Гьосле, Г.Йонаса, Г.Ленка, К.-М. Маєр-Абіха та ін. Дослідження в царині соціальної філософії, соціальної етики, німецької практичної філософії та теоретичної соціології.
Член міжнародного комітету Інтернаціонального філософського центру К.-О. Апеля (Козенса, Італія); член міжнародного Центру Ганса Йонаса (Берлін).
Номінант дослідницької Премії  імені Александра  фон Гумбольдта від Вільного університету Берліна, 2006; лауреат дослідницької Премії Американської Ради наукових товариств (ACLS),  2005; лауреат Премії імені Д.І.Чижевського НАН України, 2015.

 

Головні публікації:  автор понад 200 публікацій, серед яких:4 індивідуальні монографії, підручник  і  2 навчальних посібника, 20 колективних монографій і 16 наукових збірників, зокрема:
Ермоленко А.Н. Этика ответственности и социальное бытие человека. Современ. немецкая практическая философия. – К.: Наук. думка, 1994. – 200 с.
Єрмоленко А.М. Комунікативна практична філософія. Підручник. – К: Лібра,  1999. – 488 с.
Єрмоленко А.М. Соціальна етика та екологія. Гідність людини – шанування  природи. Монографія. – К.: Лібра, 2010. – 416 с.         
Єрмоленко А.М. Етика і політика. – К.: Стилос,  2001 (співавт.).
Єрмоленко А.М. Етос і мораль у сучасному світі. –  К.: Парапан, 2004 (співавт.).
Filosofia transcendеntalpragmatica – Transcendеntalpragmatische Philosophie – Script in onore Karl-Otto Apel per il suo 85с compleanno. Cosensa, 2007 (співавтор).
Єрмоленко А.М. Ціннісно-нормативне обґрунтування соціальних теорій. – К.: Наукова думка, 2013 (співавтор, відповідальний редактор). 
Єрмоленко А.М. Соціальна відповідальність як основна цінність інституціалізації сучасного суспільства. –  К.: Наукова думка, 2015 (співавтор, відповід. редактор). 
Переклади праць  сучасної німецької філософії українською мовою:
Апель К.-О. Дискурсивна етика: політика і право. Перекл. з нім., упорядкування А.Єрмоленка.  –  К.: Укр. філос.фонд, 1999.
Апель К.-О. Ситуація людини як етична проблема. Перекл. з нім. А.Єрмоленка. // Єрмоленко А.М. Комунікативна практична філософія.  – К.: Лібра, 1999. – C. 231-254.
Габермас Ю. Єдність розуму в розмаїтті його голосів //  Там само. – С.255-286. Габермас Ю. Дії, мовленнєві акти, мовленнєві інтеракції та життєвий світ  //  Там само.  – С.287-324.
Габермас Ю. Мораль і моральність. Чи стосуються гегелівські заперечення Канта також і дискурсивної етики?  //  Там само.   – С.325-345.
Габермас Ю. Про суб’єкта історії  //   Там само. – С. 346-354.
Апель К.-О. Етноетика та універсалістська макроетика: суперечність чи доповнювальність  //  Там само. – С. 355-371.        
Апель К.-О. Спрямування англо-американського “комунітаризму” в світлі дискурсивної етики  //  Там само. – С.372-394.       
Апель К.-О. Дискурсивна етика як політична етика відповідальності в ситуації сучасного світу //  Там само. – С.395-412.     
Апель К.-О. Екологічна криза як виклик дискурсетиці // Там само. – С. 413-454.
Гьосле В. Трансцендентальна прагматика як фіхтеанство інтерсуб’єктивності //  Там само.  – С.455-478.     
Йонас Г. Принцип відповідальности. У пошуках етики для технологічної цивілізації. Перекл. з нім. А.Єрмоленка, В.Єрмоленка. – К.: Лібра, 2001. – 400 с.
Гьосле В. Практична філософія в сучасному світі. Перекл. з нім., примітки, післямова А.Єрмоленка. – К.: Лібра, 2003.– 248 с.
Маєр-Абіх К.М. Повстання на захист природи. Від довкілля до спільносвіту. Перекл. з нім., примітки, післямова А.Єрмоленка.– К.:Лібра, 2004.–196 с.
Чижевський Д. Деякі проблеми порівняльної історії слов’янських літератур // Чижевський Д. Філософські твори у чотирьох томах. Т.3. – Київ: Смолоскип, 2005.– С.133-144. Бьолер Д. Відповідальність за майбутнє з ґлобальної перспективи. Перекл. з нім., післямова і примітки Анатолія Єрмоленка. – К.: Стилос, 2014. – 157 с.

 

 

 

 

 

 

 

 
     © 2003 Інститут Філософії НАН України. Всі права застережено.
розробка: Beleven Web Studio